TỔNG QUAN

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Silver Kite ( sau đây gọi là “Silver Kite Corporation”,  “SK Homes”, “chúng tôi”, “Công ty”) chào mừng bạn đến với trang thông tin pháp lý của chúng tôi. SK Homes xin hoan nghênh bạn tìm hiểu kỹ lưỡng các thông tin pháp lý về chúng tôi trước mỗi quyết định hợp tác. Xin vui lòng dành thời gian để đọc và tìm hiểu về những điều khoản, thỏa thuận pháp lý giữa bạn và SK Homes.

THÔNG TIN PHÁP NHÂN

Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Silver Kite
Tên tiếng Anh: Silver Kite Corporation
Tên viết tắt: SK Homes
Trụ sở chính: số 56, đường TA 04, phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Văn phòng giao dịch:
Số điện thoại:
0909 799 811
Email:
[email protected]
Mã số thuế:
Tên tài khoản công ty:
Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Silver Kite
Số tài khoản: 9988 11 9988
Mở tại: Ngân hàng ACB
Tên tài khoản cá nhân: Lê Sỹ Văn
Số tài khoản:
Mở tại:
Đại diện pháp luật:
   Lê Sỹ Văn
Chủ tịch HĐQT:         Phan Văn Tuấn
Thành viên HĐQT: Lê Sỹ Văn, Nguyễn Hữu Thế, Phan Văn Tuấn
Ngành nghề kinh doanh:
dịch vụ môi giới bất động sản, xây dựng cơ bản, quản lý dự án bất động sản, đầu tư tài chính, bất động sản


CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Chính sách bảo mật của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Silver Kite ( sau đây gọi là “Silver Kite Corporation”,  “SK Homes”, “chúng tôi”, “Công ty”) . SK Homes nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư của thông tin thu thập được từ trực tiếp và từ khách truy cập vào trang web www.SKHomes.vn  của chúng tôi (sau đây gọi tắt là “trang Web”), đặc biệt là thông tin có khả năng nhận dạng một cá nhân (thông tin cá nhân). Mục đích của Chính sách bảo mật này là mô tả các loại thông tin chúng tôi thu th ập thông qua trang Web và những thông tin chúng tôi thu thập trực tiếp từ bạn, cách thức và thời điểm chúng tôi sử dụng thông tin đó; các tùy chọn của bạn để chia sẻ thông tin của bạn; và thực tiễn của chúng tôi để bảo vệ thông tin đó. 

Bằng cách sử dụng dịch vụ hay truy cập, sử dụng trang Web hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân, bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật này và đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn như được nêu trong tài liệu này. Việc bạn sử dụng trang Web này cũng bị chi phối bởi Điều khoản sử dụng của chúng tôi.


SK Homes tôn trọng quyền và sự riêng tư của mọi cá nhân và cam kết tuân thủ:

Thông tin cá nhân của bạn

Thông tin cá nhân về khách truy cập vào trang Web của chúng tôi chỉ được thu thập khi được gửi một cách có chủ ý và tự nguyện. Ví dụ: SK Homes có thể giữ nguyên nội dung của bất kỳ email nào hoặc câu hỏi “Liên hệ với chúng tôi” mà chúng tôi nhận được. Mọi thông tin cá nhân có trong những tin nhắn đó sẽ chỉ được sử dụng hoặc tiết lộ theo những cách được nêu trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này.

Cách chúng tôi thu thập thông tin cá nhân

Trong quá trình cung cấp dịch vụ của mình, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân theo một số cách. Ví dụ: thông tin được thu thập khi bạn:

  • gửi biểu mẫu điện tử qua trang Web. SK Homes yêu cầu bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi;
  • thực hiện một yêu cầu về các dịch vụ của chúng tôi;
  • truy cập trang Web của chúng tôi; hoặc là
  • trở thành khách hàng của công ty.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập thường chỉ được sử dụng và tiết lộ cho:

mục đích chính mà thông tin được thu thập; hoặc
các mục đích liên quan, nằm trong sự mong đợi hợp lý của bạn.
Nếu không, chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép (ví dụ: tiết lộ cho cơ quan thực thi pháp luật) hoặc trong các tình huống khẩn cấp.

Nếu chúng tôi muốn sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp khác, chúng tôi sẽ có được sự đồng ý của bạn để làm như vậy.

Các thành viên của SK Homes được tiếp cận với thông tin cá nhân của bạn có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đại diện hợp pháp của chúng tôi. Trong trường hợp này, thông tin chỉ có thể được sử dụng hoặc tiết lộ bởi các đại diện hợp pháp của chúng tôi cho mục đích chính mà nó được thu thập, cho các mục đích liên quan đến mục đích chính, khi luật pháp yêu cầu hoặc cho phép, hoặc cho các mục đích khác khi được sự đồng ý của bạn.

Hậu quả nếu thông tin không được cung cấp

Nếu bạn từ chối cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, điều này có thể:

  • ngăn cản chúng tôi cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn;
  • giới hạn khả năng của chúng tôi trong việc cung cấp cho bạn mức độ dịch vụ mà bạn thường mong đợi từ chúng tôi; hoặc là
  • cản trở chúng tôi liên hệ với bạn.

Thông tin nhạy cảm

Chúng tôi thường không thu thập thông tin nhạy cảm về bạn. Thông tin nhạy cảm bao gồm thông tin liên quan đến các vấn đề như nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, quan điểm ​​chính trị, niềm tin tôn giáo và niềm tin triết học của bạn.

Nếu việt thu thập thông tin nhạy cảm là cần thiết trong quá trình làm việc với bạn, chúng tôi sẽ chỉ làm như vậy khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo quy định của pháp luật.

Cookie

Khi bạn sử dụng trang Web, SK Homes hoặc các nhà cung cấp dịch vụ CNTT có thể lấy thông tin bằng cách sử dụng các công nghệ như cookie, thẻ, đèn hiệu web và thu thập dữ liệu điều hướng (nhật ký máy chủ) để hiểu rõ hơn trải nghiệm người dùng của bạn . Ví dụ: SK Homes hoặc các nhà cung cấp dịch vụ CNTT có thể thu thập thông tin như ngày, giờ và thời lượng truy cập và những trang web nào được truy cập.

Thông tin này thường không được liên kết với danh tính của bạn, ngoại trừ trường hợp nó được truy cập thông qua các liên kết trong thư điện tử SK Homes hoặc nơi bạn đã tự nhận dạng. Chúng tôi có thể sử dụng kiến ​​thức về trải nghiệm người dùng của bạn để hiểu rõ hơn những sản phẩm hoặc dịch vụ nào có thể được bạn quan tâm.

Truy cập thông tin cá nhân

Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi giữ về bạn. Để thực hiện một yêu cầu, vui lòng gửi yêu cầu của bạn bằng văn bản thông qua các chi tiết liên hệ bên dưới. Chúng tôi có thể yêu cầu bằng chứng nhận dạng của bạn trước khi chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn.

Trong trường hợp bình thường, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn toàn quyền truy cập vào bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có về bạn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, luật pháp có thể không yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn. Trong trường hợp này, bạn sẽ được cung cấp (các) lý do cho quyết định của  chúng tôi.

Điều chỉnh thông tin

Bạn có thể yêu cầu sửa hoặc xóa thông tin về bạn. Đây là một phần trong cam kết của chúng tôi nhằm thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng thông tin chúng tôi nắm giữ về bạn là chính xác, đầy đủ và cập nhật.

Tiết lộ

SK Homes có thể sử dụng thông tin của bạn để liên lạc trong tương lai. Chúng tôi sẽ không bán, cho, tặng hoặc chuyển giao thông tin chi tiết của bạn cho bên thứ ba ngoại trừ các đại diện hợp pháp của chúng tôi. Nếu bạn đăng ký tham gia một sự kiện hoặc chương trình khuyến mãi với sự hợp tác sản xuất của các bên thứ ba, thì các thông tin bạn đã cung cấp khi đăng ký có thể được chúng tôi cung cấp cho các bên thứ ba có liên quan.

Bảo vệ

Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn có thể truyền cho chúng tôi từ các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Thật không may, không có việc truyền dữ liệu qua Internet nào có thể được đảm bảo là hoàn toàn an toàn. Tuy nhiên, khi chúng tôi nhận được đường truyền của bạn, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo tính bảo mật của đường truyền đó trên hệ thống của chúng tôi.

Các tổ chức bên ngoài cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho SK Homes cũng được yêu cầu bảo vệ an toàn thông tin cá nhân mà chúng tôi cung cấp cho họ.

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ và trang Web của SK Homes không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Không ai dưới 13 tuổi có thể cung cấp bất kỳ thông tin nào thông qua trang Web hoặc thu thập trực tiếp. SK Homes không cố ý thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi trên trang Web và chúng tôi sẽ xóa bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào được xác định là từ người dùng dưới 13 tuổi. Nếu bạn tin rằng SK Homes có thể có thông tin từ hoặc về một đứa trẻ dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng Thông tin liên hệ bên dưới.

Quyền riêng tư trên các trang web khác?

Trang Web của SK Homes có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. SK Homes cung cấp các liên kết này để thuận tiện cho bạn, nhưng chúng tôi không xem xét, kiểm soát hoặc giám sát các tình trạng bảo mật thực tế của các trang web do người khác điều hành. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hiệu suất của các trang web này hoặc cho các giao dịch kinh doanh của bạn với chúng. Việc bạn sử dụng các trang web khác phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của các trang web đó, bao gồm các chính sách bảo mật của các trang web đó.

Nếu bạn truy cập trang web của chúng tôi thông qua một liên kết từ trang web hoặc công cụ tìm kiếm khác, thông tin về việc bạn truy cập www.SKhomes.vn có thể được nhà cung cấp của trang web hoặc công cụ tìm kiếm khác thu thập. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách bảo mật của các trang web hoặc công cụ tìm kiếm khác.

Thay đổi chính sách bảo mật

SK Homes có thể thay đổi Chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ đăng Chính sách được cập nhật trên trang Web của chúng tôi. Bạn có thể kiểm tra phần này của trang Web vào bất kỳ lúc nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang Web của SK Homes sau khi SK Homes đăng Chính sách bảo mật được cập nhật được coi là chấp nhận các thay đổi của chúng tôi.

Thông tin liên lạc

Nếu bạn có câu hỏi hay nhận xét về Chính sách bảo mật hoặc Điều khoản sử dụng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với SK Homes qua email: [email protected] hoặc điện thoại theo số hotline: +84909 799 811


CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG


CHÍNH SÁCH HẬU MÃI


MẪU HỢP ĐỒNG


MẪU BIÊN NHẬN ĐẶT CỌC