1. TỔNG QUAN

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Silver Kite (sau đây được gọi  là “SK Homes” hay “Công ty” hoặc “Chúng ta”) cam kết tuân thủ các quy tắc làm việc ở tiêu chuẩn cao nhất trên phương diện hành vi đạo đức và tính chuyên nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Quy Tắc Ứng Xử và Đạo Đức Nghề Nghiệp (gọi là Bộ Quy Tắc) nhằm đưa ra những nguyên tắc cơ bản và những tiêu chuẩn đạo đức cao nhất chi phối tất cả mọi thành viên trong Công ty và yêu cầu mỗi chúng ta nghiêm ngặt tuân thủ.

Bộ Quy Tắc này là kim chỉ nam dẫn đường cho mỗi thành viên nỗ lực hoàn thiện, đạt mục tiêu phát triển SK Homes trở thành công dân toàn cầu đầy năng động và trách nhiệm. Có sứ mệnh bảo vệ lợi ích, sự an toàn và phẩm giá của mọi thành viên. Quyết tâm thiết lập và duy trì một môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, tích cực, bình đẳng và xây dựng một nền văn hóa đam mê và đổi mới. Hướng tới mục tiêu cốt lõi của chúng ta đó chính là mang lại niềm tin và các giá trị Thịnh vượng vượt bậc cho đối tác, khách hàng, thành viên…

2. BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ

Bộ Quy tắc Ứng xử là một phần nền tảng trong chiến lược phát triển của chúng ta. Đóng vai trò truyền tải các chính sách và nguyên tắc quan trọng nhất, điều hướng về cách thức mà SK Homes vận hành trong một thế giới đầy rủi ro và cơ hội.

Chúng ta cam kết luôn hành động có đạo đức và tôn trọng quyền con người. Thực hiện điều này là bổn phận của tất cả mọi người, mỗi thành viên của SK Homes đều phải có trách nhiệm tuân thủ nghiêm ngặt và đây cũng là căn cứ để khen thưởng hoặc xử lý kỷ luật nếu xảy ra sai phạm.

2.1. Giá trị đạo đức

Chúng ta luôn làm việc với chuẩn mực đạo đức cao nhất nhằm kiến tạo cộng đồng và củng cố niềm tin nơi khách hàng một cách tuyệt đối.

2.1.1. Tính trung thực

Hãy trung thực trong cả giao tiếp và khi thực hiện nhiệm vụ, thành công xây dựng dựa trên tính trung thực được đánh giá là bền vững nhất. Nỗ lực mang lại những giá trị Thịnh vượng bằng cách minh bạch các thông tin, dữ liệu nhằm giúp khách hàng đưa ra quyết định chính xác. Mục tiêu của chúng ta là đạt lợi thế cạnh tranh tốt nhất thông qua chất lượng sản phẩm, dịch vụ hoàn hảo chứ không thông qua các hoạt động phi đạo đức.

2.1.2. Tính liêm chính

Duy trì tính liêm chính cá nhân, xây dựng uy tín, danh tiếng Công ty từ những giá trị đạo đức của mỗi thành viên. Chúng ta tôn trọng lợi ích của khách hàng, đối tác cũng như cam kết của SK Homes trong mọi tình huống. Đặt chuẩn mực liêm chính của nghề nghiệp và lợi ích khách hàng, đối tác, của Công ty lên trên lợi ích cá nhân.

2.1.3. Tính công bằng

Tại SK Homes tất cả các thành viên, khách hàng và đối tác đều được đối xử công bằng. Công ty nỗ lực xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, cạnh tranh dựa trên sự bình đẳng, trung thực. Chúng ta không dung thứ cho bất kỳ hành vi nào làm trái với tính công bằng mà Công ty đang xây dựng.

Bên cạnh đó chúng ta cũng luôn đề cao tính công bằng trong nội bộ Công ty. Mỗi thành viên đều được đối xử và đều có cơ hội làm việc, thăng tiến như nhau.

2.1.4. Tính trách nhiệm

Nỗ lực trở thành một công dân toàn cầu đầy trách nhiệm là nhiệm vụ của Chúng ta. Vì thế SK Homes cam kết cung cấp những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao một cách hiệu quả, sáng tạo, phù hợp với nhu cầu của thị trường. Đồng thời xây dựng một cộng đồng môi giới bất động sản trong sạch, minh bạch và đầy triển vọng dựa trên tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Tất cả hoạt động kinh doanh cốt lõi của SK Homes đều có trách nhiệm với khách hàng, đối tác, thành viên Công ty và với xã hội. Chúng ta tin tưởng rằng, sự cam kết về tinh thần trách nhiệm cao nhất sẽ tạo nên một tổ chức thống nhất, nâng cao uy tín, và củng cố các mối liên kết quan trọng với cộng đồng.

Đối với mỗi thành viên của Công ty, Chúng ta luôn phải đề cao trách nhiệm của bản thân trong công việc. Đây là một trong những nguyên tắc làm việc cơ bản mà mỗi cá nhân cần có để xây dựng danh tiếng của SK Homes trong ngành Bất động sản.

2.1.5. Sự tin cậy

Công ty cam kết cung cấp các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng bằng sự kết hợp cả chiều sâu lẫn chiều rộng của các nguồn lực, kinh nghiệm, sự hiểu biết trong lĩnh vực Bất động sản để giúp khách hàng giải quyết các nhu cầu và vấn đề của họ. Chúng ta khuyến khích sự đổi mới và những ý tưởng độc đáo để nâng cao giá trị và chất lượng dịch vụ.

Tại SK Homes, mỗi thành viên phải có trách nhiệm xây dựng và củng cố niềm tin trong nội bộ công ty trên mọi khía cạnh.

2.1.6. Năng lực

SK Homes quyết tâm xây dựng một môi trường làm việc tin cậy, thân thiện, chuyên nghiệp nhằm phát huy tối đa tiềm năng của mỗi thành viên và sức mạnh của Công ty.

Chúng ta có đầy đủ các điều kiện, tiềm năng, sức mạnh,  nguồn lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản để tự tin dẫn đầu thị trường và giúp khách hàng đạt được những giá trị Thịnh vượng vượt bậc.

2.2. Tuân thủ luật pháp trong kinh doanh

Là một công dân toàn cầu trong một thế giới đầy biến động cũng như cơ hội. Chúng ta cam kết tuân thủ nghiêm ngặt và chấp hành chuẩn mực mọi nguyên tắc chung của ngành Bất động sản cũng như quy định, chính sách, điều khoản Luật pháp.

2.2.1. Thông tin

Chúng ta luôn đảm bảo tất cả các thông tin đều chính xác, minh bạch. Công khai đầy đủ, rõ ràng và kịp thời mọi thông tin liên quan về sản phẩm, dịch vụ, thị trường Bất động sản cho khách hàng, đối tác, đồng nghiệp. Không hư cấu, lừa gạt, thao túng thông tin nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh một cách không công bằng.

2.2.2. Lập danh sách và hồ sơ lưu trữ

Tại SK Homes mọi giao dịch của khách hàng, các nhà cung cấp đều được lập hồ sơ và lưu trữ một cách chính xác, logic, đầy đủ và kịp thời. Đảm bảo đúng quy định của Luật pháp và thuận tiện trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan Chính phủ.

2.2.3. Bảo mật

Chúng ta không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của khách hàng, thành viên khi không có sự cho phép.

Thông tin cá nhân của khách hàng, thành viên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách Bảo mật thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp được yêu cầu từ cơ quan chức năng.

2.2.4. Minh bạch

Tính minh bạch là một trong những nguyên tắc hàng đầu của chúng ta. Chúng ta minh bạch mọi hoạt động, thông tin cần thiết cho khách hàng, đối tác và các thành viên. Đồng thời tự do chia sẻ thẳng thắn, cởi mở, rõ ràng trong triết lý của tổ chức và các quy trình hoạt động dựa trên tinh thần thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau trong nội bộ công ty.

2.2.5. Quản lý rủi ro

Mỗi thành viên của Công ty đều phải có trách nhiệm làm việc chính xác, hiệu quả, giảm thiểu tối đa những rủi ro trong quá trình hoạt động. Và cam kết cung cấp thông tin khách quan, trung thực và cảnh báo những rủi ro, bất lợi cho khách hàng khi quyết định một vấn đề nào đó. Đồng thời đề xuất những phương án giải quyết hỗ trợ khách hàng phát triển, đạt được nhiều giá trị Thịnh vượng. Chúng ta khuyến khích mọi khách hàng, đối tác và các bên liên quan nâng cao kiến thức, hiểu biết về quản lý rủi ro và sáng suốt, chuyên nghiệp trong mọi hành động.

2.2.6. Chống rửa tiền

Chúng ta cam kết nghiêm túc tuân thủ các quy định về phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi rửa tiền theo quy định của Pháp luật Việt Nam và quốc tế. 

Tăng cường thực hiện các biện pháp nhận biết hành vi rửa tiền của tất cả các bên, nhằm ngăn ngừa tổn thất tài chính, rủi ro liên quan đến uy tín và pháp lý gây tổn hại đến sự toàn vẹn của SK Homes. Nỗ lực bảo vệ khách hàng và các thành viên không trở thành nạn nhân hoặc vô tình tiếp tay cho hoạt động rửa tiền.

2.2.7. Liên tục, sáng tạo đổi mới

Luôn luôn hoàn thiện, đổi mới bản thân để không ngừng gia tăng các giá trị cho SK Homes và khách hàng.

Phải có sự cẩn trọng cao nhất và làm việc với tinh thần trung thực, tận tâm, trách nhiệm với khách hàng. Chúng ta liên tục cập nhật những thay đổi về tình hình thị trường và các quy định của Luật pháp có liên quan đến nghiệp vụ nghề nghiệp.

2.3. Làm việc tại SK Homes

Tại SK Homes chúng ta khẳng định rằng con người chính là yếu tố cốt lõi tạo nên những giá trị bền vững. Chúng ta phấn đấu xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, công bằng, luôn hỗ trợ, khuyến khích các thành viên phát triển trong chuyên môn công việc cũng như những giá trị đạo đức khác.

2.3.1. Trình độ

Chúng ta luôn hướng tới việc tạo ra và duy trì một môi trường làm việc đầy tính chuyên nghiệp và coi trọng năng lực chuyên môn. Những người lao động có trình độ cao, có đạo đức tốt và có nhận thức đúng đắn về những trách nhiệm của một công dân chuẩn mực luôn được SK Homes hoan nghênh, khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển sự nghiệp của bản thân.

2.3.2. Cơ hội bình đẳng

SK Homes mang lại cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người trên mọi khía cạnh, từ khâu tuyển dụng, trả lương, phân công công việc cho đến quy trình thăng tiến và chấm dứt hợp đồng.

Bình đẳng và tôn trọng là nền tảng văn hóa của chúng ta. Để thực hiện được điều này, SK Homes khuyến khích một môi trường làm việc đa dạng và hòa nhập, nơi những cơ hội thành công và phát triển dựa trên giá trị xứng đáng. Nghiêm cấm những hành vi phân biệt đối xử, quấy rối và trả đũa dưới mọi hình thức.

2.3.3. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Pháp luật về tuyển dụng lao động

Chúng ta tuyên bố cam kết không sử dụng lao động trẻ em hoặc lao động cưỡng bức, ép buộc hay buôn bán lao động dưới bất kỳ hình thức nào.

Chúng ta cần nhận thức đúng đắn về hành vi bất hợp pháp này và nỗ lực ngăn chặn chúng xảy ra tại SK Homes.

2.3.4. Đề cao môi trường làm việc an toàn, lành mạnh

Chúng ta không ngừng nâng cao hiệu suất an toàn và sức khỏe của các thành viên thông qua quản lý rủi ro một cách chặt chẽ, nhất quán và minh bạch. Không ngừng học hỏi và chia sẻ cách thức phòng ngừa các tai nạn nghề nghiệp và triển khai các thông lệ làm việc.

Chúng ta mong muốn mọi nhân viên đều có một ngày làm việc tốt đẹp, đạt được sự cân bằng tối ưu giữa hiệu suất lao động và cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc và toàn diện.

2.3.5. Phát triển và hỗ trợ chuyên môn

Chúng ta đầu tư vào nhân viên để phát triển kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp cần thiết để họ thực hiện hiệu quả vai trò của mình.

SK Homes giúp nhân viên của chúng ta phát huy được hết thế mạnh của mình thông qua việc đầu tư cho các chương trình hỗ trợ phát triển bản thân và nghề nghiệp.  

Chúng ta mang lại một môi trường làm việc chuyên nghiệp cho nhân viên và mong muốn khách hàng, đối tác của chúng ta cũng mang lại những giá trị tương xứng.

2.3.6. Giờ làm việc đúng quy định

Tại SK Homes, sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng luôn được khuyến khích. Chúng ta nghiêm ngặt tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật pháp về giờ làm việc. Luôn nỗ lực bảo vệ lợi ích của các thành viên. Đảm bảo một môi trường làm việc thân thiện, lành mạnh và đúng quy định của Luật pháp Việt Nam.

2.3.7. Chế độ đãi ngộ và hệ thống khen thưởng

Chúng ta đặt mục tiêu xây dựng chế độ đãi ngộ nhân viên và hệ thống khen thưởng một cách có trách nhiệm. Được đánh giá dựa trên hiệu quả công việc và sức cống hiến. Khen thưởng tương xứng mang tính cạnh tranh, công bằng và khách quan.

2.3.8. Vi phạm

Các thành viên vi phạm Bộ Quy tắc Ứng xử này hoặc vi phạm các quy định của Luật pháp sẽ phải chịu các hình thức kỷ luật của Công ty và cơ quan chức năng. Tùy thuộc vào các tình huống thực tế và hoàn cảnh mà các hình thức kỷ luật khiển trách bằng miệng, bằng văn bản hoặc hình thức kéo dài thời hạn nâng bậc lương, hay là sa thải sẽ được áp dụng.

2.4 Trách nhiệm của nhân viên

Khi trở thành của một thành viên của SK Homes, mỗi chúng ta đều đại diện cho uy tín, danh tiếng, hình ảnh, lợi ích và các giá trị cốt lõi của Công ty. Vì thế mỗi thành viên đều có những trách nhiệm sau đây:

2.4.1. Tuân thủ nghiêm ngặt, chuẩn mực các điều luật.

Bao gồm các quy tắc và quy định, cũng như các chính sách nội bộ của Công ty cũng như Luật pháp Việt Nam. Tuân thủ đầy đủ, đúng đắn dựa trên tinh thần trách nhiệm cao nhất.

2.4.2. Trách nhiệm với khách hàng

Các thành viên có bổn phận trung thành với khách hàng và phải hành động với sự ứng xử đúng mực và xét đoán thận trọng. Phải hành động vì lợi ích của khách hàng và đặt lợi ích khách hàng trên lợi ích của Công ty và lợi ích riêng của cá nhân.

Đối xử công bằng và khách quan với mọi khách hàng. Đề cao sự lịch sự, chuyên nghiệp và tôn trọng, chu đáo nhất khi thực hiện nhiệm vụ. Cần xây dựng lòng tin của SK Homes nơi khách hàng bằng chính sự tận tâm, nhiệt tình của mỗi thành viên.

2.4.3. Bảo vệ danh tiếng của Công ty

Tại SK Homes, danh tiếng của chúng ta chính là tài sản quý giá nhất. Mỗi thành viên đều mang sứ mệnh gìn giữ, phát huy danh tiếng đó. Hãy cân nhắc cẩn thận, tỉ mỉ từng hành động, cử chỉ để phù hợp với các giá trị chuẩn mực đạo đức và Luật pháp Việt Nam.

2.4.4. Tinh thần làm việc

Chúng ta liên tục học hỏi, cập nhật, cải tiến để nâng cao nghiệp vụ của bản thân, luôn nỗ lực cống hiến tạo ra những giá trị Thịnh vượng cho khách hàng, đối tác và Công ty.

Sáng tạo, tốc độ, kỷ luật, biết phối hợp với đồng nghiệp, biết áp dụng công nghệ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2.4.5. Xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh

SK Homes khuyến khích mỗi nhân viên nên tận dụng cơ hội để phát triển, không ngừng nâng cao giá trị của chính mình bằng hiệu quả công việc. Đồng thời chúng ta nỗ lực xây dựng một môi trường làm việc tích cực dựa trên tính trung thực, liêm chính, tận tâm của mỗi thành viên.

Sự quyết tâm và nỗ lực vươn lên của từng thành viên là yếu tố quyết định cho sự thành công của SK Homes.

2.4.6. Bảo mật

Trong thời gian làm việc tại SK Homes và kể cả sau khi đã chấm dứt làm việc, các thành viên đều phải có trách nhiệm bảo mật tất cả thông tin trong quá trình làm việc tại Công ty.

2.4.7. Xung đột lợi ích

Khi thực hiện công việc chúng ta luôn hành động vì lợi ích cao nhất của Công ty. Chúng ta sẽ tuyệt đối không thực hiện bất kỳ điều gì xung đột hoặc có vẻ như xung đột với lợi ích của Công ty. Hoặc tham gia vào bất kỳ hành động nào có thể cản trở tính khách quan khi thực hiện nhiệm vụ.

Trách nhiệm của chúng ta là xác định các xung đột tiềm ẩn và đề xuất biện pháp ngăn chặn, giải quyết khi chúng phát sinh.

2.4.8. Bảo vệ và sử dụng tài sản

Mọi thành viên Công ty phải có ý thức và có trách nhiệm bảo quản tốt mọi tài sản của Công ty để sử dụng lâu dài, phục vụ tốt nhất cho yêu cầu công việc hàng ngày. Bất cứ hành động nào làm hư hỏng, mất mát tài sản hoặc có hành vi trộm cắp, hủy hoại tài sản của Công ty, thì tùy mức độ vi phạm nặng hay nhẹ, vô tình hay cố ý sẽ được Công ty xem xét để có biện pháp xử lý thích đáng.

2.4.9. Báo cáo vi phạm 

Hành vi vi phạm Bộ Quy tắc Ứng xử sẽ làm giảm niềm tin chúng ta đã xây dựng với các khách hàng, các bên liên quan và ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của SK Homes. Không tuân theo Bộ Quy tắc này có thể khiến khách hàng, đối tác, các thành viên hoặc Công ty gặp rủi ro. Chính vì vậy, chúng ta có nghĩa vụ phải kịp thời phản ánh vấn đề ngay khi phát hiện ra hành vi hoặc nghi ngờ hành vi đó là vi phạm Bộ Quy tắc.