TỔNG QUAN

Tên đầy đủ : Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Silver Kite
Tên tiếng Anh : Silver Kite Corporation
Tên viết tắt : SK Homes
Trụ sở chính : số 56, đường TA 04, phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Văn phòng giao dịch :
Số điện thoại : 
0909 799 811
Email : 
[email protected]
Mã số thuế :
Tên tài khoản công ty : 
Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Silver Kite
Số tài khoản : 9988 11 9988
Mở tại : Ngân hàng ACB
Tên tài khoản cá nhân : Nguyễn Sỹ Văn
Số tài khoản :
Mở tại :
Đại diện pháp luật :
 Nguyễn Sỹ Văn
Chủ tịch HĐQT : Phan Văn Tuấn
Thành viên HĐQT : Nguyễn Sỹ Văn, Vũ Bích Ngọc, Phan Văn Tuấn
Ngành nghề kinh doanh :
 Dịch vụ môi giới bất động sản, xây dựng cơ bản, quản lý dự án bất động sản, đầu tư tài chính, bất động sản